سفارش تبلیغ
صبا

لوله پلی اتیلن گاز

لوله پلی اتیلن گاز

HDPE Gas Pipe

لوله پلی اتیلن با توجه به مزیت‌های بیشمار و کم مانند و گسترش روزافزون شبکه گازرسانی، می‌توان استفاده وسیع‌تری از این لوله‌ها را در صنعت گازرسانی شهری شاهد بود. این در صورتی است که هنوز در بسیاری از شهر‌های کشور از این تکنولوژی استفاده چندانی ندارند.